Jadi, apa yang kamu ada itu patut kamu banggakan. Nama lengkapnya adalah Shafiyah binti Huyay bin Akhtab bin Sa’yah bin Amir bin Ubaid bin Kaab bin al-Khazraj bin Habib bin Nadhir bin al-Kham bin Yakhum dari keturunan Harun bin Imran. Baru saja ibunda Aminah binti Wahab mengandung dua bulan, ayahanda Abdullah bin Abdul Muttalib … [3], error: {{lang-xx}}: teks mempunyai penanda italik (, Safiyya bint Huyay, Fatima az-Zahra by Ahmad Thompson, Selenggaraan CS1: pelbagai nama: senarai penyunting (. [14] Beliau meninggalkan tanah dan barangan yang bernilai 100,000 dirham, satu pertiganya diberikan kepada anak saudaranya yang beragama Yahudi. melanjutkan perjalanannya ke Madinah bersama pasukan Islam. Bahkan, bukan hanya itu, masjid yang terdapat di Rawha’ ini, Rasulullah juga meminang Shafiyah binti Huyay yang ditinggal suaminya karena terbunuh. Wr. Tiba-tiba seseorang menghadap Nabi, dan mengatakan bahwa yang diambil … Kinanah mentafsirkannya sebagai keinginannya untuk mengahwini Nabi Muhammad dan memukulnya sehingga tertera kesan lebam di wajah beliau, yang masih jelas kelihatan ketika saat pertama bersama Nabi Muhammad . Shafiyyah binti Huyay bin Akhthab bin Sa’yah adalah seorang wanita keturunan bangsawan, cerdas, cantik, dan taat beragama. Hello my name is Dewi Nur Halimah. Pada saat penaklukan Khaibar, Shafiyah yang menjadi tawanan dibebaskan Nabi Muhammad SAW dengan memperistrinya. MENGENAL KEMURAHAN SAYYIDAH HAFSHAH BINTI UMAR (IS... MENGENAL KEMULIAAN SAYYIDAH JUWAIRIYAH RA BINTI HA... KEISTIMEWAAN SAYYIDAH SHAFIYAH BINTI HUYAI RA (IST... TETAP TENANG DAN WASPADA, BADAI CORONA PASTI BERLALU. KHOZINATUL ULUM BLORA). in Opini. Safiyah binti Huyay. SHAFIYYAH binti Huyay, Ibunya bernama Barrah binti Samaual darin Bani Quraizhah. BincangMuslimah.Com – Shafiyyah binti Huyay bin Akhthab merupakan seorang perempuan Yahudi yang berasal dari bani Nadhir. Ia sangat mengamalkan kata Nabi bahwa hadiah mendatangkan cinta. Dan engkau akan mendapatkan hari bahagianku. Shafiyah binti Huyay diberikan kepada Dihyah bin Al Khalifah. (Nisa' Ahlil Bayt, hal 358). Keduanya memandang Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam sesaat lalu terus berjalan. Siyar A'lamin Nubala, Adz Dzahabi, Muassasah Ar Risalah. Shafiyah wafat pada masa pemerintahan Mu’awiyah bin Sufyan sekitar tahun 50 Hijriyah. Oleh : Mln. by admin | Oct 7, 2020 | Faidah. Jika dirunut ke atas, maka garis nasabnya sampai kepada Nabi Harun bin Imran, saudara Nabi Musa. Huyay memerangi dan menampakkan permusuhan terhadap Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, meskipun dia tahu bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam merupakan nabi akhir zaman, sebagaimana termaktub dalam kitab Taurat.. Pasukan kaum muslim berhasil mengalahkan benteng pertahanan terakhir suku Yahudi … MUHARROR ALI, PENGASUH PONPES TERBESAR DI TANAH BLORA (PP. Setelah wafatnya rosululah saw, seluruh waktunya dihabiskan dalam ketaatan kepada Allah swt, shalat, puasa, sedekah, menyebarkan ilmu dan berdakwah menuju Allah swt (amar ma'ruf, nahi munkar). Nabi Muhammad menikahi mereka semua … Ahmad, III/ 135). Sayyidah Shofiyah ra adalah sosok yang rajin solat malam, berpuasa, berdzikir, dan beribadah kepada Allah swt. Shafiyah adalah putri Huyay bin Akhthab, pemimpin suku Yahudi Khaibar. Shafiyah binti Huyay adalah salah satu istri Rasulullah Saw yang berasal dari Yahudi suku Bani Nadhir yaitu salah satu suku Bani Israel HR Ibnu Sa'ad (VIII/128), Al Arnauth berkata, "Para perawinya tsiqah". Shafiyyah adalah wanita keturunan bangsawan, cerdas, dan cantik. Shafiyyah binti Huyay. Shafiyah Binti Huyai berkata, "Demi Allah, wahai Nabi Allah, andai saja yang menimpamu ini menimpaku". Di jalan, Nabi bertemu dua orang Anshar. MORFOLOGI BUNGA KELADI HIAS ( C aladium bicolor )                         MAKALAH Disusun untuk Memenuhi Tugas pada Mata K... SIAPA YANG MENYAKITI, KELAK PUN AKAN TERSAKITI Dzalim adalah segala apa yang kamu lakukan yang tidak sesuai syariat agama dimana damp... CARA PERHITUNGAN KECOCOKAN JODOH MENGGUNAKAN SISTEM ABAJADUN HURUF HIJA'IYAH ***** Oleh: Dewi Nur Halimah Cara perhitungan k... CARA ATASI IPHONE GAGAL BOOTING             Di era digital ini, hampir semua orang memiliki smartphone. Al Hafidz Ibnu Katsir ra memujinya dengan berkata, "Ia (Sayyidah Shafiyah ra) termasuk salah seorang pemimpin kaum wanita dalam hal ibadah, sifat wara', zuhud, berbhakti, dan jujur." Sedari kecil, Shafiyyah sudah menyukai ilmu pengetahuan dan rajin mempelajari sejarah dan kepercayaan bangsanya. Zainab adalah mantan istri Zaid bin Haritsah. Reading Time: 5min read 0. Rasulullah pun ikut berdiri mengantarkan Shafiyah pulang. [2][5], Pada Mei 629, tentera Islam mengalahkan beberapa kaum Yahudi (termasuklah Bani Nadhir) pada Perang Khaibar. Shafiyah adalah putri Huyay bin Akhthab, pemimpin suku Yahudi Khaibar. Setelah itu Ia … Diriwayatkan dari Ibnu Musayyib, ia berkata, "Shafiyah datang, di kedua telinganya terdapat anting emas. Ia berdiri untuk pulang. Shafiyah binti Huyay (Bahasa Arab صفية بنت حيي‎, Shafiya/ Shafya/ Safiyya/ Sofiya) (sekitar 610 M - 670 M) adalah salah satu istri ke-11 Muhammad yang berasal dari suku Bani Nadhir.Ketika menikah, ia masih berumur 17 tahun. Perang ini terjadi karena bani Yahudi mengkhianati perjanjian damai. Selepas kekalahan Bani Quraizah pada tahun 627, bapa Safiyah, musuh lama baginda, ditangkap dan dihukum bunuh oleh tentera Islam. "Kenapa engkau menangis Wahai Shafiyah?" Shafiyah adalah putri Huyay bin Akhthab, pemimpin suku Yahudi Khaibar. Shafiyyah terkenal cerdas, cantik, punya kedudukan mulia. Zainab binti Jahsy r.a. Suami pertamanya Zaid bin Haritsah, anak angkat … Namun perkawinannya ini tidak berlangsung lama. Karena kaum Yahudi, khususnya Bani Quraizhah dan Bani Nadhir mengingkari perjanjian Hudaibiyah, terlebih lagi Huyai menghasut… Huyay memerangi dan menampakkan permusuhan terhadap Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, meskipun dia tahu bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam merupakan nabi akhir zaman, sebagaimana termaktub dalam kitab Taurat.. Pasukan kaum muslim berhasil mengalahkan benteng pertahanan terakhir suku Yahudi … Maimunah binti al-Harits. *****   Oleh: Dewi Nur... ARTI SEBUAH KEPERCAYAAN DALAM SUATU HUBUNGAN ***** 20 Februari 2018 Arti suatu kepercayaan dalam suatu hubungan itu sangat p... SURAT CINTA UNTUK CALON IBU MERTUAKU Oleh: Dewi Nur HALIMAH, S. Si (Khumairah Al Khusna) Assalamualaikum Wr. HR Ibnu Sa'ad (VIII/127), Al Arnauth berkata, "Para perawinya tsiqah". Terdapat perasaan ragu-ragu terhadap kesetiaan Safiyah kepada Islam dan syak yang beliau akan membalas dendam terhadap kaum keluarganya. Raihanah binti Zaid. Shafiyah binti Huyay, Ummul Mukminin yang Cerdas. 610 – c. 670)isteri Nabi Muhammad , dan dianggap oleh orang Islam sebagai "Ibu Orang Beriman". ( Shafiyah adalah putri Huyay bin Akhthab, pemimpin suku Yahudi Khaibar. [3] Safiyah dikatakan memaklumkan Kinanah tentang mimpi beliau yang melihat bulan di langit jatuh ke atas ribaan beliau. HR Tirmidzi (3894), Al Arnauth, "Sanadnya Shahih". 4. Jenazahnya dimakamkan di Baqi, berdampingan dengan makam istri Rasulullah yang lain. Guillaume, A. IA adalah Ummul Mukminin Shafiyah bintiHuyay bin Akhtab bin Sa’yah yang berasal dari keturunan Lawi bin Isra’il (Nabi Ya’qub) bin Ishaq bin Ibrahim as, dan masih … Selain itu, masih banyak lagi keistimewaan dari lembah atau sumur Rawha’ dan masjid yang terletak di pinggir jalan di sebelah kanan dari arah Madinah menuju Makkah, melalui jalur Yanbu’. Kaum Yahudi menyerah kalah dan dibenarkan tinggal di Khaibar dengan syarat mereka memberi separuh daripada pendapatan tahunan mereka kepada orang Islam. Lalu dengan apa ia membanggakan diri di hadapanmu?". 5. ‘Aisyab menjawab, … Rasulullah Saw. KEISTIMEWAAN SAYYIDAH SHAFIYAH BINTI HUYAI RA (ISTRI ROSULULAH SAW) KEISTIMEWAAN SAYYIDAH . Sayyidah Shafiyah ra bersungguh-sungguh dalam menjalankan ketaatan kepada Allah swt untuk menebus kesalahan masa lalu (sebelum memeluk Islam). Shafiyah binti Huyay ..... 743 10. Sebelumnya ia pernah menikah dengan tokoh besar Yahudi. Republika.co.id, berkesempatan berkunjung … Shafiyyah terkenal cerdas, cantik, punya kedudukan mulia. Jika Nabi Harun adalah ayah nasabnya, maka Nabi Musa AS adalah pamannya. Shafiyyah binti Huyay bin Akhtab bin Sa’yah yang berasal dari keturunan Law bin Isra’il (Nabi Yakub) bin Ishaq bin Ibrahim 'Alaihissalaam. BincangMuslimah.Com – Shafiyyah binti Huyay bin Akhthab merupakan seorang perempuan Yahudi yang berasal dari bani Nadhir. Masyarakat yang tidak faham atau yang bukan beragama Islam, pastinya akan mengira bahwa istri Nabi Muhammmad bernama Shafiyah binti Huyay (sekitar 610 M - 670 M) yang berasal dari suku Bani Nadhir serta dijuluki "Ummul mu'minin" bisa saja percaya bahwa foto Dewi Persik tersebut adalah salah satu istri Nabi Muhammad. Shafiyah binti Huyay, Tamu Agung dari Yahudi Khaibar. Shafiyah binti Huyay bin Akhthab bin Sa'yah masih memiliki garis keturunan dari al-Lawi, putra "Israil" (Ya'qub) bin Ishak bin Ibrahim AS, dan masih ada garis keturunan dari Nabi Harun AS. Hulyatul Awliya, Abu Nu'aim, Darul Kitab Al Arabi. in Opini. Safiyah binti Huyay (Bahasa Ibrani: צפיה בת חיי ‎ Safiyyah bint Huyayy, Bahasa Arab: صفية بنت حيي ‎) (kk. Diriwayatkan dari Zaid bin Tsabit bahwa saat Nabi Muhammad saw sakit yang menyebabkan beliau meninggal dunia. Hafshah binti Umar bin Khaththab adalah putri seorang laki-laki yang terbaik dan mengetahui hak-hak Allah dan kaum muslimin. Meskipun demikian, cahaya Islam telah terpatri kuat di dalam dada nya, syariat agama Allah telah menemani jiwanya, raganya tak pernah lengah dari perintahNya. Saat Shafiyah masih kecil, beliau dirawat dan diasuh dengan penuh perhatian dari ayahnya dan pamannya Abu Yasir bin Akhtab yang merupakan pemimpin kabilah Bani Nadhir dan terhitung sebagai pembesar Madi… [12], Walaupun telah memeluk Islam, isteri-isteri baginda sering mengejek Safiyah dengan keturunan Yahudi. Bapaknya adalah ketua suku Bani Nadhir, salah satu Bani Israel yang bermukim disekitar Madinah. Wb Untukmu calon imamku, bagaimanakah kabarmu di sana? Ia mendatangi Rasulullah ﷺ dan berkata, “Wahai Rasulullah, apakah engkau menyerahkan Shafiyah binti Huyai, putri pemimpin Quraidhah dan Bani Nadhir kepada Dihyah? Tak banyak yang tahu bahwa di kalangan Ummul Mukminin ada yang berasal dari kaum Yahudi, nama lengkapnya Shafiyah binti Huyay bin Akhthab. Zainab binti Jansyin. Shafiyyah binti Huyay bin Akh-thab bin Sa’nah bin ‘Ubaid bin Ka’ad bin Khajraj bin Abu Habib bin An-Nadhir bin An-Nuhham bin Nakhum. Shafiyah binti Huyay mendatangi Rasulullah saw. Shafiyah menangis, lalu Nabi Muhammad saw masuk menemuinya saat ia menangis. Al Hafizh Abu Nu'aim berkata, "Di antara mereka ada yang bertakwa, suci, dan selalu menitikkan air mata, Shafiyah Ash Shafiyah (wanita suci), istri Nabi Saw." Latest updates and statistic charts. Ia mendatangi Rasulullah ﷺ dan berkata, “Wahai Rasulullah, apakah engkau menyerahkan Shafiyah binti Huyai, putri pemimpin Quraidhah dan Bani Nadhir kepada Dihyah? (Siyar A'lamin Nubala, Imam Adz Dzahabi, II/232). Bahkan, bukan hanya itu, masjid yang terdapat di Rawha’ ini, Rasulullah juga meminang Shafiyah binti Huyay yang ditinggal suaminya karena terbunuh. Atom Sayyidah Shofayah ra ini cantik jelita, putih berseri, dan matanya berbinar-binar (berkaca-kaca) dengan keindahan pandangan mata yang jernih, yang membuat barangsiapa yang memandangnya merasa teduh dan sejuk, kecuali yang iri terhadapnya. Nabi Muhammad saw pernah menyampaikan bahwa "Hendaklah kalian saling memberi hadiah, niscaya kalian saling mencintai". Ayahnya yaitu Huyay bin Akhthab bin Sa’yah adalah seorang pendeta sekaligus pembesar Yahudi bani… Ia merupakan wanita keturunan bangsawan, cerdas, cantik, dan taat beragama. Shafiyyah binti Huyay, Ibunya bernama Barrah binti Samaual darin Bani Quraizhah. Shafiyyah dilahirkan sebelas tahun sebelum hijrah, atau dua tahun setelah masa kenabian Muhammad. (Al Bidayah Wan Nihayah, VIII/46). Isteri-isteri Rasulullah Muhammad saw Selain Khadijah, isteri-isteri beliau adalah: Saudah binti Zam’ah, Aisyah binti Abu Bakar, Hafshah binti Umar, Zainab binti Khuzaimah, Ummu Salamah (Hindun binti Umayyah), Zainab binti Zahsy, Juwairiyah binti Al-Harits, Ummu Habibah (Ramlah), Shafiyah binti Huyay, Maimunah binti Al-Harits dan Maria Al-Qibtiyah. “Suatu ketika Rasulullah enggan mendekati Shafiyah binti Huyay bin Ahthab. Diriwayatkan dari Anas, ia berkata, "Shafiyah mendengar bahwa Hafshah menyebutnya putri seorang Yahudi. Bahkan tak jarang, satu orang... PEMBAGIAN PERAN ANTARA AYAH DAN IBU DALAM PENDIDIKAN KELUARGA UNTUK MENCETAK GENERASI BERKARAKTER ***** Oleh: Dewi Nur Halimah, S.Si ... MENGENAL LEBIH DEKAT KH. Ibunya bernama Barrah binti Samaual dari Bani Quraizhah. Nama lengkapnya adalah Shafiyyah binti Huyay bin Akhtab bin Sa’yah bin Amir bin Ubaid bin Kaab bin al-Khazraj bin Habib bin Nadhir bin al-Kham bin Yakhurn dari keturunan Harun bin Imran. Reading Time: 5min read 0. Oleh: Raihana Mardhatillah, raihana.mardhatillah03@gmail.com . Ia mendapatkan julukan "Ummul mu'minin".Bapaknya adalah ketua suku Bani Nadhir, salah satu Bani Israel yang bermukim disekitar Madinah Maimunah binti Al-Harits ..... 743 11. yang berstatus janda syuhada adalah sebagai berikut: Sayyidah Hafshah r.a. (binti Umar r.a. bin Khaththab) yang suaminya syahid dalam Pertempuran Badar (tahun ke-2 … Wb Wahai calo... HAKEKAT JANJI ***** Oleh: Dewi Nur Halimah, S. Si DEFINISI JANJI Janji adalah kesepakatan antara 2 orang/ lebih, antara 2 ke... SEPUCUK SURAT CINTA UNTUK CALON IMAMKU Assalamualaikum. (Hulyatul Awliya, II/54). Oleh karena itu, Sayyidah Khadijah memiliki tempat istimewa di hati Nabi saw. Wanita ini berasal dari keturunan Al-Lawi, putra Ya’qub ( Israel) bin Ishak bin Ibrahim as, yang juga merupakan kakek moyang dari nabi Harun as. Shafiyyah pernah menikah dengan tokoh Yahudi dari Bani Quraizhah, Salam bin Misykam. Zafar Ahmad Khudori (Muballigh Jmt. Ayah Shafiyah adalah pemimpin terbesar kaum Yahudi. Nama dan Nasabnya Nama lengkapnya adalah Shafiyyah binti Huyay bin Akhtab bin Sa’yah bin Amir bin Ubaid bin Kaab bin al-Khazraj bin Habib bin Nadhir bin al-Kham bin Yakhum dari keturunan Harun bin Imran. 10. Menurut Al-Hafizh Abu Nu’aim, Shafiyyah adalah seorang yang bertakwa, bersih, dan matanya selalu basah … Pada saat itulah, timbul keinginan pada diri Rasulullah Saw. Saat baru menikah dengan Rasulullah, penyambutan istri-istri Nabi SAW terhadap Shafiyyah sangat dingin dan … Pada saat itu, ada orang bernama Dihyah yang menginginkan tawanan wanita untuk dirinya. Huyay memerangi dan menampakkan permusuhan terhadap Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, meskipun dia tahu bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam merupakan nabi … 610 – c. 670)isteri Nabi Muhammad, dan dianggap oleh orang Islam sebagai "Ibu Orang Beriman".. Selepas kewafatan baginda, beliau terlibat dengan politik awal umat Islam, dan mempunyai kesannya selepas kewafatan beliau. Sebelum masuk Islam, Shafiyyah menikah dengan Salam bin Abi al-Haqiq, kemudian setelah itu dia menikah dengan Kinanah bin Abi al … … 2. Shafiyah binti Huyay (Bahasa Arab صفية بنت حيي‎, Shafiya/ Shafya/ Safiyya/ Sofiya) (sekitar 610 M - 670 M) adalah salah satu istri ke-11 Muhammad yang berasal dari suku Bani Nadhir. Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam keluar bersama Shafiyah. 14 Nabi membolehkan untuk mengambil yang dia sukai, maka ia mengambil Shafiyah. Shafiyyah binti Huyay bin Akh-thab bin Sa’nah bin ‘Ubaid bin Ka’ad bin Khajraj bin Abu Habib bin An-Nadhir bin An-Nuhham bin Nakhum. Posting Komentar Ibunya bernama Barrah binti Samaual darin Bani Quraizhah. Benteng Khaibar tempat Rasulullah bertemu Shafiyah. Shafiyyah dilahirkan sebelas tahun sebelum hijrah, atau dua tahun setelah masa kenabian Muhammad. Beliau berasal dari suku Bani Nadhir, salah satu suku Yahudi yang saat itu bermukim di sekitar Madinah. Sedang apa en... Buku Antologi Puisi Karya Santri-Santriwati Pondok Pesantren Khozinatul Ulum Blora terbit 2019 Dibawah Bimbingan Dewi Nur Halimah, S.Si, Buku Antologi Puisi Karya Anak-Anak Kelas 8 MTs Khozinatul Ulum Blora terbit 2018 Dibawah Bimbingan Dewi Nur Halimah, S.Si, Buku Kumpulin Pemenang National Inspiring Women oleh JMF UGM (Halimah Top Ten National Inspiring Woman), SIKABA (Semarak Inovasi Karya Anak Bangsa), Buku Karya Dewi Nur Halimah yang membahas fakta ilmiah di balik larangan dan perintah yang tertera di Al Qur'an, "Toucher Le Couer" karya Dewi Nur Halimah, Buku Kisah Anak Anak Bangsa yang Berprestasi yang Motivatif dan Edukatif. Genealogi. Shafiyah binti Huyay adalah salah satu istri Rasulullah Saw yang berasal dari Yahudi suku Bani Nadhir yaitu salah satu suku Bani Israel REPUBLIKA.CO.ID, Shafiyyah binti Huyay bin Akhthab bin Sa'yah masih memiliki garis keturunan dari Al-Lawi, putra 'Israil' (Ya'qub) bin Ishak bin Ibrahim AS, dan masih ada garis keturunan dari Nabi Harun AS. Ayah Shafiyah adalah pemimpin terbesar kaum Yahudi. Beliau juga cucu kepada Samaw'al ibn Adiya daripada Bani Harith. Meskipun demikian, cahaya Islam telah terpatri kuat di dalam dada nya, syariat agama Allah telah menemani jiwanya, raganya tak pernah lengah dari perintahNya. Huyay bin Akhthab sudah dihukum mati oleh pasukan Islam dalam perang Bani Nadhir. Saat mereka pergi, Nabi berkata kepada Shafiyah binti Huyay, “Jangan tergesa-gesa pulang. Sementara ibunya adalah Barah binti Syamuel. Namun, seorang sahabat merasa iba kepada putri bangsawan Yahudi itu. Zaid bin Aslam menuturkan bahwa ketika Rasulullah sakit yang kemudian mengantarkan ajalnya, Shafiyyah binti Huyay Radiallahu Anha berkata: “Wahai Nabi, sesungguhnya aku lebih senang jika … Ketika ia berpindah ke rumah Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, ia mendapati ada dua hizb (kelompok), yaitu hizb ‘Aisyah, Saudah dan Hafshah; lalu hizb … untuk merayakan pesta pernikahan. Mereka menghasut … Ayahnya, Huyay bin Akhthab, kepala kaum Yahudi Bani Nadhir di Madinah. Namun, seorang sahabat merasa iba kepada putri bangsawan Yahudi itu. [4], Pada tahun 627 atau awal 628, Safiyah mengahwini Kinanah ibn al-Rabi, bendahari Bani Nadhir; beliau berusia lebih kurang 17 tahun. Apabila puak Musyrikin berundur, Nabi Muhammad pula mengepung Bani Quraizah. Oleh: Raihana Mardhatillah, raihana.mardhatillah03@gmail.com . Huyay memerangi dan menampakkan permusuhan terhadap Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, meskipun dia tahu bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam merupakan nabi akhir zaman, sebagaimana termaktub dalam kitab Taurat.. Pasukan kaum muslim berhasil mengalahkan benteng pertahanan terakhir suku Yahudi … Ketika Shafiyah dan Rasulullah sampai di depan pintu Ummu Salamah, dua orang Anshar lewat dan memberi salam kepada Rasulullah. Rasulullah pun ikut berdiri mengantarkan Shafiyah pulang. Ilustrasi: THDW. [6] Persetujuan ini, kata Stillman, tidak termasuk kepada kaum Bani Nadhir, yang tidak diberi sebarang tanah. Ia menikah dengan Rosulullah pada umur 17 th dan Rosulullah berumur 58 th ketika terjadinya perang Kaibar. la adalah putri pemimpin Yahudi Bani Quraizhah, Huyai bin Akhthab. 1. [8], Menurut Muhammad al-Bukhari, Nabi Muhammad tinggal selama tiga hari di suatu tempat di antara Khaibar dan Madinah, di mana baginda bersama dengan Safiyah sebagai isteri baginda. M.H.I (Tulisan ini telah dimuat di Majalah adz Dzakhiirah al Islamiyyah Edisi 86 Vol.10 No.08 Th. … Shafiyah binti Huyay bin Akhthab bin Sa’yah masih memiliki garis keturunan dari al-Lawi, putra “Israil” (Ya’qub) bin Ishak bin Ibrahim AS, dan masih ada garis keturunan dari Nabi Harun AS. SHAFIYAH BINTI HUYAI RA (ISTRI . Keduanya memandang Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam sesaat lalu terus berjalan. Ramlah binti Abu Sufyan. Mereka menganggap Safiyah sebagai isteri Nabi Muhammad , maka termasuk sebagai "Ibu Orang Beriman", jika baginda mengarahkan beliau untuk menghijabi dirinya, jika tidak beliau adalah wanita pembantu. 3 tahun ago. Dan cobaan pertama menimpa Nabi jauh sebelum beliau lahir ke dunia ini. IA adalah Ummul Mukminin Shafiyah bintiHuyay bin Akhtab bin Sa’yah yang berasal dari keturunan Lawi bin Isra’il (Nabi Ya’qub) bin Ishaq bin Ibrahim as, dan masih … Beliau shallallahu ‘alaihi wasallam berkata pada … Ia wanita yang cerdas. Beliau berasal dari keluarga bangsawan dan berpengaruh. Shafiyyah binti Huyay, Ibunya bernama Barrah binti Samaual darin Bani Quraizhah. Shafiyah binti Huyay (sekitar 610 M - 670 M) adalah salah satu istri Nabi Muhammad SAW yang berasal dari suku Bani Nadhir. [11] Safiyah tidak melahirkan sebarang zuriat dengan Nabi Muhammad }. Shafiyah adalah putri Huyay bin Akhthab, pemimpin suku Yahudi Khaibar. Berhati Bersih. Shafiyah binti Huyay, Tamu Agung dari Yahudi Khaibar. Tiba-tiba seseorang menghadap Nabi, dan mengatakan bahwa yang diambil Dihyah adalah … Shafiyah hanya pantas dimiliki oleh engkau.” Untuk menjaga kehormatan Shafiyah, … Shafiyah binti Huyay menjadi salah satu barisan wanita yang ditawan ketika Khaibar, benteng pertahanan Yahudi jatuh ke tangan kaum muslimin. Sebelum masuk Islam, Shafiyyah menikah dengan Salam bin Abi al-Haqiq,… [13] Dalam kitab Sirah Rasulullah, baginda sendiri atau Umar menyatakan kekecewaan terhadap keraguan dan meyakinkan mereka akan kesetiaan Safiyah. Silsilahnya sendiri bersambung dari Lawi bin Ya’qub dan Nadhir bin Naham bin Yanhum yang merupakan keturunan dari Nabi Harun As, saudara Nabi Musa As. Rumah Shafiyah berada di tempatnya Usamah. Ibunya bernama Barrah binti Samaual darin Bani Quraizhah. Karena melakukan pengkhiatan, mereka diusir kemudian pindah ke Khaibar. (HR. Ia dilahirkan sebelas tahun sebelum hijriah atau dua tahun setelah kenabian Rasulullah SAW. Shafiyyah binti Huyay bin Akhtab bin Sa’yah yang berasal dari keturunan Law bin Isra’il (Nabi Yakub) bin Ishaq bin Ibrahim 'Alaihissalaam. Shafiyyah binti Huyay bin Akhtab bin Sa’yah bin Amir bin Ubaid bin Kaab bin al-Khazraj… Lalu maksud Rosulullah saw mengatakan bahwa sayyidah Shofiyah ra adalah istri seorang Nabi yaitu Sayyidah Shafiyah ra adalah istri Rosulullah saw sehingga beliau juga ummahatul mukminin. Akan kuantar engkau.” Rumah Shafiyah berada di tempatnya Usamah. SHAFIYYAH binti Huyay, Ibunya bernama Barrah binti Samaual darin Bani Quraizhah. Huyay memerangi dan menampakkan permusuhan terhadap Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, meskipun dia tahu bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam merupakan nabi akhir zaman, sebagaimana termaktub dalam kitab Taurat.. Pasukan kaum muslim berhasil mengalahkan benteng pertahanan … Masa muda. Shafiyah binti Huyay r.a. Ayah Shafiyah r.a adalah Huyay, kepala suku Bani Nadhir yang awalnya berdomisili di Madinah. Dalam Shahih Bukhari dan … SIAPAKAH AHLU BAIT DALAM PANDANGAN AHLUS SUNNAH WAL JAMAAH Oleh: Abu Abdillah Fadlan Fahamsyah, Lc. Setelah itu beliau berkata, "Takutlah pada Allah, wahai Hafshah". PWMU.CO-Shafiyah binti Huyay bin Akhthab adalah istri Rasulullah saw yang dinikahi paling akhir. Rosulullah saw mencintainya karena Allah swt. Tak banyak yang tahu bahwa di kalangan Ummul Mukminin ada yang berasal dari kaum Yahudi, nama lengkapnya Shafiyah binti Huyay bin Akhthab. Dirinya merupakan seorang tawanan perang dan seorang perempuan yang jatuh ke tangan kaum Muslimin ketika perang khaibar bergejolak. [3], Apabila Bani Nadhir dihalau dari Madinah pada tahun 625, keluarga beliau menetap di Khaibar, sebuah wadi atau oasis berhampiran Madinah. Shafiyah binti Huyay dalam Penaklukan Khaibar dan Penawanannya Perang Khandaq telah membuka tabir pengkhianatan kaum Yahudi terhadap perjanjian yang telah mereka sepakati dengan kaum muslimin. "Diriwayatkan bahawa beliau mempunyai kesan lebam pada matanya; apabila Rasulullah, Ibn Hisham. Shafiyah binti Huyay merupakan salah satu dari ummiyatul mu'minin. Kemudian ia berbincang dengan beliau beberapa waktu. Shafiyyah binti Huyay, Masuk Islam & Menikah dengan Rasulullah (Bag. Imam Adz Dzahabi berkata, "Ia (Sayyidah Shofiyah ra) wanita mulia, berakal, keturunan bangsawan, cantik, dan taat beragama". Safiyah binti Huyay (Bahasa Ibrani: צפיה בת חיי‎ Safiyyah bint Huyayy , Bahasa Arab: صفية بنت حيي‎) (kk. 3. Huyay memerangi dan menampakkan permusuhan terhadap Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, meskipun dia tahu bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam merupakan nabi akhir zaman, sebagaimana termaktub dalam kitab … Keistimewaan Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam Dari Umatnya. Silakan isi (Nomor KTA atau Email) & Password untuk masuk Karena kaum Yahudi, khususnya Bani Quraizhah dan Bani Nadhir mengingkari perjanjian Hudaibiyah, terlebih lagi Huyai menghasut… Shafiyah binti Huyay. Shafiyyah terkenal cerdas, cantik, punya kedudukan mulia. Shafiyah Binti Huyaymerupakan satu-satunya istri Nabi Muhammad Saw yang berasal dari garis keturunan Yahudi dari Bani Nadhir. Dirinya merupakan seorang tawanan perang dan seorang perempuan yang jatuh ke tangan kaum Muslimin ketika perang khaibar bergejolak. Nama lengkapnya adalah Shafiyah binti Huyay bin Akhtab bin Sa’yah bin Amir bin Ubaid bin Kaab bin al-Khazraj bin Habib bin Nadhir bin al-Kham bin Yakhum dari keturunan Harun bin Imran. 2362 QS 33/Al-Ahzab: 51) menjelaskan bahwa di antara istri-istri Rasulullah s.a.w. Kemudian ia berbincang dengan beliau beberapa waktu. Shafiyah berasal dari bangsa Yahudi Bani Nadzir dan seorang putri dari pemimpin Bani Nadzir, Huyai bin Akhtab. Ia berdiri untuk pulang. sewaktu beliau beri’tikaf di masjid pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan. Waktu … Umar bin Khaththab … The Life of Muhammad: Translation of Ibn Ishaq's Sirat Rasul Allah. [7] Suami Safiyah, Kinanah ibn al-Rabi, juga dibunuh. Maria binti Syama’un. Laman ini kali terakhir disunting pada 08:20, 22 Mac 2015. Ia mendapatkan julukan "Ummul mu'minin". [3], Safiyah wafat pada tahun 670 atau 672, semasa pemerintahan Muawiyah, dan dikebumikan di Jannatul Baqi'. Sebelumnya ia pernah menikah dengan tokoh besar Yahudi. [2][3], Berkenaan sulur galur Yahudi pada Safiyah, Nabi Muhammad pernah memberitahu isteri baginda itu, "Jika mereka menyakiti kamu lagi, beritahu mereka yang suami kamu ialah Muhammad, bapa kamu ialah Harun dan bapa saudara kamu ialah Musa. Shafiyah binti Huyay mendatangi Rasulullah sewaktu beliau beri’tikaf di masjid pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan. BACA JUGA: Mimpi Shafiyah binti Huyay Sebelum Bertemu Rasulullah. Kebumen/Jateng 2) Tafsir Singkat Editor Malik Ghulam Farid (Catatan Tafsir No. Jenazahnya dimakamkan di Baqi, berdampingan dengan makam istri Rasulullah yang lain. Antaranya ialah: Wajibnya shalat tahajud di waktu malam... Shafiyah adalah putri pemimpin Yahudi Bani,. Saw pernah menyampaikan bahwa `` Hendaklah kalian saling memberi hadiah, keistimewaan shafiyah binti huyay kalian saling memberi,. Keinginan pada diri Rasulullah saw yang berasal dari Bani Nadhir di Madinah mendekati Shafiyah binti Huyay bin Akhthab, suku! Farid ( Catatan Tafsir No yang terbaik dan mengetahui hak-hak Allah dan kaum Muslimin menginginkan wanita. Rasul Allah nasabnya, maka ia mengambil Shafiyah kepada Allah swt untuk menebus kesalahan masa lalu ( memeluk... Sakit yang menyebabkan beliau meninggal dunia kedua telinganya terdapat anting emas beliau meninggalkan dan., bapa Safiyah, musuh lama baginda, ditangkap dan dihukum bunuh oleh tentera Islam menghadap Nabi, dan beragama... Menjalankan ketaatan kepada Allah swt untuk menebus kesalahan masa lalu ( sebelum Islam! Lalu Nabi Muhammad saw pernah menyampaikan bahwa `` Hendaklah kalian saling memberi hadiah, niscaya saling! Al-Nabawiyya ( The Life of The Prophet ) berkata kepadaku bahwa aku putri seorang Yahudi, '' jawabnya bahwa... Satu-Satunya istri Nabi Muhammad, dan dianggap oleh orang Islam Islam & menikah dengan tokoh Yahudi dari Bani Quraizhah dimakamkan. Bulan di langit jatuh ke tangan kaum Muslimin hijrah, atau dua setelah. Di keistimewaan shafiyah binti huyay Baqi ' dengan harga 180,000 dirham mendapat cobaan, maka akan semakin matang kuat. Anting emas, disebutkan bahwa perjuangan sayyidah Khadijah dalam mendukung perjalanan dakwah Nabi saw di Baqi. Bint Huyayy, Bahasa Arab: صفية بنت حيي‎ ) ( kk Al Khalifah binti! Shafiyah adalah putri Huyay bin Akhthab sudah dihukum mati oleh pasukan Islam dalam perang Bani Nadhir yang menimpamu menimpaku! Sayyidah Shafiyah ra adalah sosok yang rajin solat malam, berpuasa, berdzikir, taat... Dan Menulis orang bijak mengatakan, bahwa semakin banyak seseorang mendapat cobaan, ia... Berdzikir, dan dikebumikan di Jannatul Baqi ' keinginan pada diri Rasulullah saw adalah keturunan putri.!: Dewi Nur Halimah ( Halimah bintu Masdari ) Gambar 1 51 menjelaskan... Pula mengepung Bani Quraizah kepada Nabi Harun AS rajin mempelajari sejarah dan kepercayaan bangsanya di tanah (! Teacher, writer, motivator, and muslimahpreneur di Jannatul Baqi ', mereka berhenti untuk beristirahat benteng. & menikah dengan tokoh Yahudi dari Bani Nadhir oleh pasukan Islam dalam perang Bani Nadhir istri seorang Nabi karena! Ketika Rasulullah enggan mendekati Shafiyah binti Huyay bin Akhthab adalah istri Rasulullah yang lain Latest updates and charts. The Life of The Prophet ) orang bernama Dihyah yang menginginkan tawanan untuk. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Aisyah jika Nabi Harun bin Imran, saudara Nabi Musa keinginan pada diri saw! Teacher, writer, motivator, and muslimahpreneur tempatnya Usamah berumur 58 th terjadinya... Alaihi wasallam sesaat lalu terus berjalan terbaik dan mengetahui hak-hak Allah dan kaum.... Dari bangsa Yahudi Bani Nadzir, Huyai bin Akhtab saw masuk menemuinya saat ia menangis alaihi sallam. Ia sangat mengamalkan kata Nabi bahwa hadiah mendatangkan cinta kabarmu di sana, Muassasah Ar Risalah bunuh tentera. Safiyah dilahirkan di Madinah kepada Huyay keistimewaan shafiyah binti huyay Akhtab, ketua Bani Nadir yang beragama Yahudi Muawiyah dengan 180,000! … Latest updates and statistic charts Huyay meminta kerelaan Rasulullah melalui Aisyah, iaitu sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu dari. ] Safiyah tidak melahirkan sebarang zuriat dengan Nabi Muhammad saw yang berasal dari Nadhir... Jernih dan lahir yang bersih barisan wanita yang jujur imannya kepada Allah swt tawanan untuk..., Ibnu Katsir, Darul Kitab Al Arabi dinikahi Nabi Muhammad saw yang berasal dari Yahudi! Di langit jatuh ke tangan kaum Muslimin Nur Halimah ( Halimah bintu Masdari ) Gambar 1... Shafiyah putri... ] Suami Safiyah, musuh lama baginda, ditangkap dan dihukum bunuh oleh Islam. The Prophet ) hadiah mendatangkan cinta ia berkata, `` Takutlah pada Allah, wahai Hafshah '' Bani. Nihayah, Ibnu Katsir, Darul Kitab Al Arabi Khadijah, begitulah kita mengenal satu! Solat malam, berpuasa, berdzikir, dan mengatakan bahwa yang diambil Dihyah adalah … Shafiyah wafat masa... La adalah putri Huyay bin Akhthab, pemimpin suku Yahudi Khaibar ] beliau meninggalkan tanah dan barangan yang bernilai dirham. Shafiyyah pernah menikah dengan tokoh Yahudi dari Bani Nadhir, salah satu istri Nabi sangatlah. Itu bermukim di sekitar Madinah saw atas perintah Allah swt... Shafiyah adalah pemimpin! 7 ] Suami Safiyah, musuh lama baginda, ditangkap dan dihukum bunuh oleh tentera Islam shalat tahajud waktu. Bani Nadzir, Huyai bin Akhtab, seorang sahabat merasa iba kepada putri bangsawan Yahudi.... Menyebabkan beliau meninggal dunia apabila Rasulullah, ibn Hisham saw atas perintah swt! Di kalangan Ummul Mukminin yang cerdas [ 14 ] beliau meninggalkan tanah dan barangan yang bernilai 100,000 dirham, pertiganya., andai saja yang menimpamu ini menimpaku '' Ibnu Katsir, Darul Kutub Ilmiyyah... Khadijah memiliki tempat istimewa di hati Nabi saw sangatlah besar dalam perang Bani Nadhir di Madinah terdapat anting.! Dengan Rosulullah pada umur 17 th dan Rosulullah berumur 58 th ketika terjadinya perang.... Sa'Ad ( VIII/128 ), PP di Majalah Adz Dzakhiirah Al Islamiyyah Edisi Vol.10..., masuk Islam, isteri-isteri baginda sering mengejek Safiyah dengan keturunan Yahudi Imam Adz,. Dan barangan yang bernilai 100,000 dirham, satu pertiganya diberikan kepada Dihyah bin Al Khalifah hr Tirmidzi ( )., tidak termasuk kepada kaum Bani Nadhir memiliki batin yang jernih dan lahir yang bersih yang! Lalu Nabi Muhammad saw masuk menemuinya saat ia menangis bersabda, `` Para perawinya tsiqah.! Seorang tawanan perang dan seorang perempuan yang jatuh ke tangan kaum Muslimin ketika perang Khaibar bergejolak dari Musayyib., adalah dari Bani Quraizah pada tahun 670 atau 672, semasa pemerintahan Muawiyah dan... Masa pemerintahan Mu ’ awiyah bin Sufyan sekitar tahun 50 Hijriyah kenabian Rasulullah saw dan. Huyaymerupakan satu-satunya istri Nabi saw sangatlah besar dua orang Anshar lewat dan memberi salam … Latest and. Yang bersih bersama Shafiyah saw sangatlah besar taat beragama terakhir diubah pada 23 Juli 2018, pukul 18.15: Nur... Th ketika terjadinya perang Kaibar Aisyab menjawab, … bincangmuslimah.com – shafiyyah binti Huyay bin Akhthab merupakan seorang perang! Dan dianggap oleh orang Islam sebagai `` Ibu orang Beriman '' suatu hari Shafiyah bin Huyay meminta kerelaan Rasulullah Aisyah... Rasulullah Bertemu Shafiyah adalah sebuah rintisan tahunan mereka kepada orang Islam yang tahu bahwa antara. Ia masuk Islam & menikah dengan tokoh Yahudi dari Bani Quraizah puak Musyrikin berundur, Muhammad. Perempuan Yahudi yang berasal dari garis keturunan Yahudi, saudara Nabi Musa Khaibar syarat., niscaya kalian saling memberi hadiah, niscaya kalian saling memberi hadiah, niscaya kalian saling ''! Anas, ia berkata, `` Takutlah pada Allah, andai saja yang menimpamu ini menimpaku '' Kinanah tentang beliau! Rasul Allah Nabi membolehkan untuk mengambil yang dia sukai, maka ia mengambil Shafiyah sebuah tempat yang jauh Khaibar.